Εφόσον είμαι εθελοντής αιμοδότης δεν χρειάζεται να συμπληρώνω το ιστορικό του αιμοδότη κάθε φορά

HE-GR-2200035/May2022